Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Najbliższe i  bieżące szkolenia znajdą Państwo na stronie głównej. Jeżeli są Państwo na innej stronie, niż główna, proszę kliknąć w  menu: "Powrót na stronę główną"
Jesteśmy też na YT: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny google+.png
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny Elisabeth_Rochat.jpg 20 - 22 IX 2019 r. Woda Życia: Fizjologia I  patologia Nerek 腎poprzez zrozumienie Qi Wody i  dynamiki meridianu Shaoyin nogi 足少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715

U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny / At the Sources of Chinese Medicine

Pięcioletnia Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, program kursu / English version is below the Polish text

Część pierwsza - 19-21 stycznia 2018
1. Fizjologia Wątroby. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Wątroby i  jej związek z  Drzewem.
2. Meridian Wątroby i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Wątrobą
4. Wzorce patologii Wątroby

Część druga - 28-30 IX 2018
1. Fizjologia Płuc. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Płuc i  jej związek z  Metalem
2. Meridian Płuc i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Płucami
4. Wzorce patologii Płuc

Część trzecia - 15-17 II 2019
1. Fizjologia Śledziony. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Śledziony i  jej związek z  Ziemią
2. Meridian Śledziony i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Śledzioną
4. Wzorce patologii Śledziony

Część czwarta - 20-22 IX 2019.
1. Fizjologia Nerek. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Nerek i  jej związek z  Wodą
2. Meridian Nerek i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Nerkami
4. Wzorce patologii Nerek

Część piąta
1. Fizjologia Serca. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Serca i  jej związek z  Ogniem.
2. Meridian Serca i  studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne zwiazane z  Sercem
4. Wzorce patologii Serca

Część szósta
1.Żołądek, fizjologia i  patologia.
2.Meridian i  studium wybranych punktów.
3.Fizjologia i  patologia dotycząca Jelit i  Pęcherza Moczowego.
4. Meridian Potrójnego Ogrzewacza lub

Część siódma
1-2 Sześć Nadzwyczajnych Fu ze specjalnym uwzględnieniem Pęcherzyka żółciowego
i mózgu.
3-4 Osiem Nadzwyczajnych Meridianów.

Część ósma. Emocje.
Wizja emocji – siedem emocji w  medycynie,
Depresja – szaleństwo- obłęd

Część dziewiąta. Duchy.
1. Duchy (shen) – duch ożywiający (jing shen) – duchowa świetlistość (shen ming)
3. Hun, Po
4. Wola I  Zamysł (zhi yi).

Część dziesiąta
1. Pojęcie tchnień– qi w  medycynie i  różne rodzaje qi w  ciele.
2. Yin i  Yang, 8 zasad.
3. Krew – krew i   tchnienia (xue qi)
4. Płyny ciała (yin ye)
-------------------------------------
English version:

A SERIES OF 10 SEMINARS OF 3 DAYS EACH ON CHINESE MEDICINE

(the numbers indicate the seminar and the letters the days of a  seminar)

1.
A. The physiology of the Liver. The Chinese characters used for the functionning of the Liver and their relation with the Wood element.
B. The Liver meridian with a  study of a  selection of points.
C. A  clinical question (insomnia, bi, wei, etc.)
D. the patterns of pathology for the Liver

2. Same thing with the Lung and Metal

3. Same thing with the Spleen and Earth

4. Same thing with the Kidneys and Water

5. Same thing with the Heart and Fire

6. A. The Stomach, physiology and pathology.
B. The Stomach meridian with a  study of a  selection of points.
C. Physiology and pathology for the Intestines and the Bladder.
D. The Triple Heater and its meridian.
OR the jin ye on 1 day ? And pathoogy of phlegm on 1 ontehr day.
and the 6 fu (minus GB) on 2 days.

7. The extraordinary
A & B : the 6 extraordinary fu, including a  special study of G.B. and brain.
C & D : the 8 extraordinary meridians.

8. Emotions
The vision of the emotions - the seven emotions in medicine - depression - madness - delirium.

9. The Spirits
A & B. Spirits (shen) - vital spirit (jing shen) - spiritual brightness (shenming)
C. Hun & Po
D. Will and Intent (zhi yi)

10.
A. The notion of Qi - Qi in medicine and the different kind of qi in the body
B. The yin yang and the 8 principes
C. The blood - the blood and qi (xue qi)
D. The body fluids (jin ye)

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny google+.png