Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Najbliższe i  bieżące szkolenia znajdą Państwo na stronie głównej. Jeżeli są Państwo na innej stronie, niż główna, proszę kliknąć w  menu: "Powrót na stronę główną"
Jesteśmy też na YT: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png

Przebieg kursu i  metoda nauczania stosowana w  szkoleniu "Szkoła Ziołolecznictwa Klasycznej Medycyny Chińskiej – kurs trzyletni" prowadzonym przez prof. dr  Yifan Yang

Stosowanie medycyny chińskiej przez tysiące lat wykazało jej skuteczność w  wielu różnorodnych przypadkach.

Tradycyjnie, główną metodą uczenia się, mającego na celu zostanie terapeutą stosującym zioła chińskie, było skupianie się w  pierwszej kolejności na zapamiętaniu właściwości i  działania dużej liczby (około 300) ziół; następnie zapamiętaniu składu i  wskazań użycia wielu klasycznych formuł ziołowych (300 lub więcej).

Tego rodzaju studia są wielkim wyzwaniem, nawet dla studentów chińskich, którzy są uprzywilejowani znajomością języka chińskiego.

W praktyce klinicznej terapeuta wybiera właściwą formułę do leczenia odpowiadającego jej syndromu.

Ale, jako że te same syndromy różnią się znacznie między sobą u  poszczególnych pacjentów, w  większości przypadków terapeuta zainspirowany zasadami leczenia i  strategią komponowania formuł, na podstawie których stworzone zostały formuły standardowe wcześniej przez niego poznane, stwarza własną mieszankę ziół.

Na Zachodzie taka struktura studiów napotyka wiele trudności ze względu na ograniczony czas wykładów, ale też zdolność do zapamiętywania u  dorosłych studentów oraz barierę językową.

Prof. dr  Yifan Yang połączyła swoje doświadczenie z  zakresu studiowania, praktykowania i  nauczania, zarówno w  Chinach, jak i  zagranicą, stwarzając zwięzłą i  całościową metodę uczenia zasad chińskiego ziołolecznictwa na Zachodzie, która jest efektywna i  skuteczna.

• W czasie studiów obejmujących wiedzę o  pojedynczych ziołach, dr  Yang przedstawia podstawowe funkcje i  wskazania zastosowania najczęściej stosowanych ziół, poprzez porównanie ich działania i  wykazanie subtelnych różnic między ziołami należącymi do tej samej grupy. Może to pomóc studentom w  zapamiętaniu informacji i  zdobyciu umiejętności wyboru właściwych ziół przy późniejszym tworzeniu własnych formuł.

• W czasie studiów nad formułami, wykładowczyni przedstawia najważniejsze formuły, które reprezentują podstawowe wyznaczniki terapeutyczne i  strategie danych kombinacji. Następnie pokazuje, jak rozbudowywane są podstawowe formuły i  porównuje je pod względem funkcji, wskazań użycia i  zasad komponowania. Analizuje i  podkreśla bliski związek między syndromem a  przypisaną mu formułą, żeby uwrażliwić studentów na wewnętrzne powiązanie według zasady STMH (Syndrom differentiation– rozróżnienie syndromu, Treatment principles – wyznaczniki leczenia, treatment Methods – metody użyte w  leczeniu, Herb selection – wybór ziół). W  ten sposób zachowane zostają mocne strony klasycznego sposobu uczenia się – szczegółowe omawianie indywidualnych przypadków w  połączeniu z  wybranymi formułami. Jednocześnie systematyczne porównywanie formuł stworzy studentom klarowny obraz przekazywanej wiedzy oraz pozwoli skoncentrować się na tym, co najistotniejsze. Dr  Yang stawia sobie za cel szkolenie terapeutów tak, aby postępowali zgodnie z  tymi zasadami, potrafili także posługiwać się strategiami tego rodzaju; żeby byli w  stanie nie tylko wybierać właściwe formuły do leczenia, ale też samodzielnie komponować formuły, które służyć będą leczeniu różnorakich syndromów w  praktyce klinicznej.

• Inaczej niż ma to miejsce w  trakcie studiów w  Chinach, gdzie nauka o  ziołach i  nauka o  formułach podzielone są na dwa odrębne kursy, w  trakcie tego samego weekendu zostaną przedstawione słuchaczom zarówno pojedyncze zioła, jak i  formuły należące do tej samej grupy funkcjonalnej (np. zioła i  formuły, które wzmacniają). Przedstawianie studentom ogólnego wprowadzenia oraz analiza syndromu, towarzyszących mu objawów, wyznaczników terapii oraz środków ostrożności pozwoli zaoszczędzić czas. Będzie również stymulować myślenie i  zapamiętywanie, dzięki praktycznemu zastosowaniu ziół, które dopiero co zostały poznane jako składniki formuły. Sprawi to, że uczenie się na zajęciach będzie bardziej aktywne i  wydajne w  swoim charakterze.


Informacje o  innych kursach i  szkoleniach z  dziedziny:
- Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  dietetyki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-  akupunktury
-  starożytnej chińskiej refleksologii - masażu stóp On Zon Su
- gimnastyki Tai Ci i  Chi Kungu medycznego
i innych sztuk zdrowotnych w  serwisie internetowym:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png