Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Najbliższe i  bieżące szkolenia znajdą Państwo na stronie głównej. Jeżeli są Państwo na innej stronie, niż główna, proszę kliknąć w  menu: "Powrót na stronę główną"
Jesteśmy też na YT: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png

Wnioski i  przemyślenia Nauczyciela po pierwszym roku szkolenia

Jesienią 2014 r. rozpoczęliśmy szkołę ziołolecznictwa chińskiego. Obecnie poziom pierwszy został zakończony – dotyczył studiów nad powszechnie stosowanymi ziołami i  formułami klasycznymi.
Jako nauczyciel jestem bardzo zadowolona i  pozostaję pod wrażeniem entuzjastycznych, poważnie podchodzących do tematu i  ciężko pracujących uczestników kursu. Myślę, że wszyscy studiujący są również zadowoleni i  dumni, widząc rezultaty minionego roku studiów – wiedza na temat ziół chińskich została zbudowana; nauczyli się wielu skutecznych, słynnych formuł klasycznych powstających na przestrzeni 2000-letniej tradycji chińskiego ziołolecznictwa, a  także zrozumieli, jakie zasady i  strategie były stosowane przy ich komponowaniu. Owa wiedza zainspiruje wszystkich przy tworzeniu ich własnych formuł w  przyszłości, które będą odpowiadać na indywidualne potrzeby ich pacjentów. W  trakcie procesu uczenia się ziół i  formuł, uczestnicy zaznajomili się również z  powiązanymi syndromami, etiologią, patologią i  zasadami leczenia.
Myślę, że zarówno ucząca, jak i  uczestnicy kursu zgodzą się, że takie rezultaty mogły powstać się również na skutek starań i  ciężkiej pracy naszej tłumaczki Marty oraz organizatora, koordynatora i  asystenta w  osobach Lady, Mariana i  Joanny.

Drugi poziom studiów zawierać się będzie w  ośmiu weekendach. Zaczniemy jesienią 2015 r. Poziom ten będzie bardziej interesujący dla większości uczestników, którzy planują praktykować ziołolecznictwo chińskie. Będziemy skupiać się na powszechnie spotykanych w  codziennej praktyce dolegliwościach, patrząc na nie z  punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej, co obejmować będzie tzw. rozróżnianie syndromów i  leczenie. Z  jakich powodów pacjent może nabawić się danych dolegliwości? Jak rozpoznać i  zdiagnozować owe zaburzenia? I  w końcu, jak je leczyć za pomocą ziół chińskich? Wykorzystamy wiedzę o  pojedynczych ziołach i  formułach, którą zdobyliśmy w  poprzednim roku, po kolei, krok po kroku, żeby poradzić sobie i  odpowiedzieć na te pytania. Na tym poziomie studiów, nauczymy się kolejnych niemal 100 formuł podczas omawiania leczenia chorób. Usystematyzuję je w  rozłożeniu na osiem weekendów, jak zostało to wypunktowane w  programie. Celem jest uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy i  umiejętności w  zakresie diagnozowania oraz leczenia najpowszechniej występujących chorób w  praktyce klinicznej.

Może zbyt wcześnie, by wspominać o  trzecim poziomie studiów (opcjonalne seminaria, które można dowolnie wybrać, w  zależności od chęci uczestnictwa), ale sądzę, że właściwe jest posiadanie ogólnej perspektywy i  klarownej orientacji, jeśli chodzi o  całościowe i  poważne studia.
Trzeci poziom studiów zawierać będzie cztery weekendy dotyczące omawiania przypadków klinicznych i  prezentacje takich przypadków; zajęcia podczas pierwszego weekendu będą mówiły o  tym, jak radzić sobie z  najtrudniejszym aspektem dla początkujących praktyków i  terapeutów – zarządzaniem dawkami ziół chińskich w  różnych przypadkach. Celem tego poziomu jest wypełnienie luki między zajęciami teoretycznymi a  terapią w  praktyce. Przypadki spotykane w  praktyce są zawsze różne i  złożone w  porównaniu z  tym, czego uczycie się z  książek czy wykładów; podzielę się swoim ponad 30-letnim doświadczeniem klinicznym i  edukatorskim, żeby pomóc wam pozbyć się niepewności w  rozróżnianiu syndromów, aby wyjaśnić postępowanie terapeutyczne, poprawić umiejętności dotyczące wyboru i  tworzenia formuł. W  ten sposób uczestnicy zdobędą wiedzę, umiejętności i  pewność siebie, które będą pomocne w  rozpoczęciu własnej praktyki.
Jako że poziomy drugi i  trzeci dotyczą tematów zorientowanych na konkretne choroby, można je również uważać za seminaria. Osoby, które nie uczestniczyły w  pierwszym poziomie studiów, ale posiadają usystematyzowaną wiedzę na temat pojedynczych ziół i  formuł mogą również przyłączyć się do tych wykładów.
Chińczycy mają powiedzenie: “Podróż tysiąc milowa zaczyna się od pierwszego kroku. Dobry początek prowadzi do końca zwieńczonego sukcesem!”. Jestem przekonana, że już widoczne są rezultaty pierwszego roku mojego nauczania i  czekam pełna wiary na nadchodzące lata naszych wspólnych studiów!

Yifan Yang
czerwiec, 2015

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png oraz na Google+ Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty google+.png