Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Nauczyciele » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Lista seminariów Elisabeth Rochat, które odbyły się od 1995 roku 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Lista seminariów Elisabeth Rochat, które odbyły się od 1995 roku Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Lista seminariów Elisabeth Rochat, które odbyły się od 1995 roku Elisabeth_Rochat.jpg 26 - 27 II 2022 r. OSIEM MERIDIANÓW NADZWYCZAJNYCH Qi jing ba mai 奇經八脈 / THE EIGHT EXTRAORDINARY MERIDIANS Qi jing ba mai 奇經八脈, prowadzi prof. Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Lista seminariów Elisabeth Rochat de la Vallée, które odbyły się od 1995 roku

Seminaria z  dziedziny tradycyjnej medycyny chińskiej prowadzone przez profesor Elisabeth Rochat de la Vallée organizowane są w  Warszawie od 1995 roku.

Dotychczasowe wykłady obejmowały następujące tematy:

1).18. 08. 1995 – 22. 08.1995 r.
Sfera mentalna i  patologia uczuć w  ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej.


2). 19.08.1996 – 23.08.1996
Oddech – przepływ energii Qi.
Energia Qi; jej funkcje i  powiązania z  Pięcioma Elementami


3). 25.08.1997 – 29.08.1997
Chorągiew pogrzebna dla Chińskiej Damy udającej się do raju.
Śledziona, Żołądek.
Studium Elementu Ziemi - fizjopatologia Żołądka i  Śledziony.


4). 22.09. 2000 – 24.09.2000
Meridian Wątroby. Pacjent a  terapeuta na podstawie tekstów chińskich.
Studium Elementu Drzewa - fizjopatologia Wątroby. Studium wybranych punktów leżących na meridianach Wątroby i  Woreczka Żółciowego.
Numerologia Chińska.


5). 21.09.2001 – 23.09.2001
Studium Elementu Wody - fizjopatologia Nerek. Studium wybranych punktów leżących na meridianie Nerek. Woda jako model życia według klasycznych medycznych i  filozoficznych pism chińskich.


6). 25.10.2002 – 27.10.2002
Serce - Serce mistrzowskie (Osierdzie).
Studium Elementu Ognia - Serce i  Osierdzie. Studium wybranych punktów meridianu Osierdzia (Yueyin ręki). Budowa i  organizacja ludzkiego Serca, jego funkcje mentalne, psychologiczne oraz duchowe według klasycznych medycznych i  filozoficznych pism chińskich.


7). 17.09.2003 – 19.09.2003
Płuca. Numerologia.
Studium Elementu Metalu - fizjopatologia Płuc. Studium wybranych punktów leżących na meridianie Płuc.


8). 15.10.2004 – 17.10.2004
Płyny ciała w  ujęciu klasycznych medycznych oraz filozoficznych pism chińskich.


9). 22.10.2005 – 25.10.2005
Koncepcja fizjologii i  patologii kobiety w  ujęciu klasycznych, medycznych oraz filozoficznych pism chińskich „GINEKOLOGIA”.


10). 23.02.2007 – 25.02. 2007
„SHANGHANLUN” czyli traktat o  chorobach pochodzących z  zimna.


11). 06.03.2009 – 08.03.2009
Dusze Hun i  Po. Górne otwory ciała.


12). 19.02.2010 – 21.02.2010
JING SHEN – Duchy ożywiające w  klasycznej myśli chińskiej. Sześć nadzwyczajnych Fu. Choroba i  proces zdrowienia.


13). 10.09.2010
Wprowadzenie do Zhuangzi poprzez pierwszy rozdział jego pracy. Ciąża, dziesięć miesięcy jej trwania, niektóre patologie. Punkty meridianu Ren Mai na brzuchu.


14). 25.02.2011 - 28.02.2011
Wola i   Zamysł (zhi yi) w   klasycznych i   medycznych tekstach. Emocje.
Punkty meridianu Yueyin ręki.


15). 30.09.2011  - 3.10.2011
Punkty Pięciu Elementów. Osiem nadzwyczajnych meridianów


16). 10.02.2012 – 13.02.2012
Życiodajne krążenia w  ciele człowieka. Osiem punktów mistrzowskich merdianów nadzwyczajnych.

17). 22.02.2013  - 25.02. 2013
Bezsenność - przyczyny i  leczenie. Ogień, jako element naturalny i  czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i  Mingmen. Punkty Potrójnego Ogrzewacza (wybór)

18) 14.02.2014  - 17.02.2014
Syndrom (blok) Bi. Wilgoć i   Śluz. Wybrane punkty meridianu Śledziony. Droga Wody i   Kobiecość.

19) 27 II 2015 - 1 III 2015
Starzenie się. Syndrom Wei. Przemoc i  rozwiązywanie konfliktów: Zhuangzi rozdział 4

20) 19 II 2016 - 21 II 2016
Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫s

21) 03 - 05 III 2017
Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i   smak życia.

22) 19 - 21 I  2018
Powiew życia: Fizjologia i   patologia Wątroby 肝 w   kontekście Qi Drzewa i   dynamiki meridianu Jueyin nogi 足厥陰肝經

23) 28-30 IX 2018
Rytm i   oddech życia: fizjologia i   patologia Płuc 肝 poprzez zrozumienie Qi Metalu i   dynamiki meridianu ręki Taiyin 手太陰經

24) 15 - 17 II 2019
Równowaga Środka: Fizjologia i   patologia Śledziony 脾 (i Żołądka) poprzez zrozumienie Qi Ziemi i   dynamiki meridianu Taiyin nogi 足太陰 / The Harmony of the Center : Physiology and pathology of the Spleen 脾 (and Stomach) through the understanding of the Earth qi and of the dynamic of the foot Taiyin channel 足太陰

25) 20-22 IX 2019
Woda Życia: Fizjologia i  patologia Nerek 腎poprzez zrozumienie Qi Wody i  dynamiki meridianu Shaoyin nogi 足少陰 / Water of Life: Physiology and pathology of the Kidneys 腎 through the understanding of the Water qi and of the dynamic of the foot Shaoyin channel 足少陰

26) Warszawa, 7-9 II 2020 r.
Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰 /  The Double Aspect of the Heart, sovereign and ministerial Fire. Blood and Spirit: the lively warmth and the enlightened discernment. Hand Shaoyin channel 手少陰

27) Warszawa, 4-6 XII 2020 r. (Online)
Potrójny Ogrzewacz i   jego meridian Shaoyang ręki. Żołądek, fizjologia i   patologia. Meridian Żołądka Yangming nogi  / The Triple Heater and its meridian, Hand Shaoyang. Stomach, physiology and pathology. The Stomach meridian, Foot Yangming

28) Warszawa, 20-21 II 2021 r. (Online)
Płyny ciała Jīn Yè 津液 - związki z  organami i  obiegami. Patologia płynów ciała, śluz Tán yǐn 痰飲 / The body fluids Jīn Yè 津液 - relations with organs and circulations. Pathology of the body fluids, phlegm Tán yǐn 痰飲

29) Warszawa, 16-17 X 2021 r. (Online)
Sześć Nadzwyczajnych Fu奇恆之府 z  dokładnym omówieniem Mózgu 腦, Pęcherzyka Żółciowego 膽 i  Mai 脈 / Six extra Fu 奇恆之府 with an in-depth study of Brain 腦, Gall Bladder 膽 and Mai 脈

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Lista seminariów Elisabeth Rochat, które odbyły się od 1995 roku youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Lista seminariów Elisabeth Rochat, które odbyły się od 1995 roku facebook.png