Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Li Jie » Zapomniany skarb: wspieranie płodu podczas ciąży 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] Li_Jie.jpg 16-19 X 2014 roku, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Zapomniany skarb: wspieranie płodu podczas ciąży Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Temat: Zapomniany skarb: wspieranie płodu podczas ciąży - teoria Sun Si Miao o  odżywianiu płodu w  kolejnych miesiącach ciąży; współczesne zastosowanie terapii pożywieniem i  ziołami (Yao Shan)

Autor: dr  Li Jie

Streszczenie

W ostatnich dekadach znacząco narasta problem bezpłodności w  krajach Zachodu.
Zapłodnienie in vitro staje się coraz popularniejsze zarówno na Zachodzie, jak i  w Chinach. Wielu terapeutów medycyny chińskiej stosuje akupunkturę i  fitoterapię w  celu zwiększenia skuteczności zapłodnienia in vitro. Jednak coraz częstsze są doniesienia o  tym, że dzieci poczęte in vitro mają o  wiele poważniejsze problemy zdrowotne niż dzieci poczęte naturalnie. U  dzieci z  zapłodnienia in vitro częściej występują zaburzenia umysłowe lub zdrowotne. Dlaczego? Ponieważ metoda zapłodnienia in vitro nie jest pozbawiona skutków ubocznych, jeśli chodzi o  jej wpływ na zdrowie tak poczętych dzieci.
Trzeba mieć świadomość, że metoda in vitro jest początkiem epoki „ciąży sterowanej technologicznie”, a  posiadanie dziecka jest prawdziwym skarbem. Ludzie zapomnieli, że o  płód trzeba z  wielką troską dbać, zwłaszcza podczas ciąży po zapłodnieniu in vitro.

Tematem seminarium jest poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania dotyczące zagadnienia wspierania ciąży w  ważnych klasycznych dziełach medycyny chińskiej.

Przestudiujemy dogłębnie teorię Sun Si Miao o  odżywianiu płodu w  kolejnych miesiącach ciąży (Zhu Yue Yang Tai). Omówimy szczegółowo następujące zagadnienia:

1. wpływ konstytucji pary planującej in vitro na rozwój płodu
• leczenie konstytucyjne kobiety przed zapłodnieniem in vitro
• leczenie konstytucyjne mężczyzny przed zapłodnieniem in vitro

2. Niekorzystne czynniki zagrażające rozwojowi płodu na skutek zapłodnienia in vitro:
• leczenie hormonalne podczas zapłodnienia in vitro
• uszkodzenia mechaniczne podczas zapłodnienia in vitro
• zmiany środowiska biologicznego podczas zapłodnienia in vitro
• sztucznie ustalony czas implantacji zarodka

3. Meridianowa teoria Sun Si Miao o  odżywianiu płodu w  kolejnych miesiącach ciąży (Zhu Yue Yang Tai)
• dzieła wybitnych lekarzy:
- Chao Yuan Fang (dynastia Sui),
- Sun Si Miao (dynastia Tang),
- Zhang Jing Yue (dynastia Ming),
- Wu Qian (dynastia Qing),
- Shen Jin Ao (dynastia Qing): „Jadeitowe zasady ginekologii” (Fu Ke Yu Chi, 妇 科 玉 尺).
• zmodyfikowane klasyczne receptury ziołowe i  terapia pożywieniem (Yao Shan) w  kolejnych miesiącach ciąży

4. Analiza tekstu Sun Si Miao o  meridianowej teorii odżywiania płodu w  kolejnych miesiącach ciąży oraz receptury ziołowe

Pierwszy miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Wątroby (Zu Jue Yin)
• odżywcze receptury:
1. Wu Ci Ji Tang (wywar z  czarnego kurczaka)
2. An Tai Yang Tai San (receptura stabilizująca i  odżywiająca płód)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Drugi miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Pęcherzyka Żółciowego (Zu Shao Yang)
• odżywcze receptury:
1. Ai Ye Tang (wywar z  liści bylicy)
2. Chen Pi Ban Xia Tang (wywar z  kłącza pinellii i  skórki mandarynki)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Trzeci miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Osierdzia (Shou Jue Yin)
• odżywcze receptury:
1. Xiong Ji Tang (wywar z  koguta)
2. Liu Qing Wan (pigułki z  imbiru i  kłącza Coptis)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Czwarty miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu San Jiao (Shou Shao Yang)
• odżywcze receptury:
1. Ju Hua Tang (wywar z  chryzantemy)
2. An Tai He Qi San (receptura uspokajająca płód i  harmonizująca qi)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Piąty miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Śledziony (Zu Tai Yin)
• odżywcze receptury:
1. E Jiao Tang (wywar z  żelatyny ze skóry osła)
2. Yang Tai Yin (wywar odżywiający płód)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Szósty miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Żołądka (Zu Yang Ying)
• odżywcze receptury:
1. Mai Dong Tang (wywar z  kłącza konwalnika)
2. Da An Tai Ru Sheng Yin (wielki wywar uspokajający płód)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Siódmy miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Płuc (Shou Tai Yin)
• odżywcze receptury:
1. Cong Bai Tang (wywar z  cebulki Allium)
2. Qing Tai Wan Quan Yin (wywar zapewniający bezpieczeństwo płodu)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Ósmy miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Jelita Grubego (Shou Yang Ming)
• odżywcze receptury:
1. Shao Yao Tang (wywar z  korzenia piwonii)
2. He Tai Tiao Qi Yin (wywar harmonizujący płód i  regulujący qi)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Dziewiąty miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Nerek (Zu Shao Yin)
• odżywcze receptury:
1. Ban Xia Tang (wywar z  kłącza pinellii)
2. Shun Tai Yin (wywar harmonizujący płód i  qi)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji

Dziesiąty miesiąc ciąży:
• odżywianie meridianu Pęcherza Moczowego (Zu Tai Yang)
• odżywcze receptury:
1. Hua Tai Yin (wywar wspierający prawidłowy poród)
2. Zhu Chan Yin (wywar wspomagający poród)
3. Yao Shan (terapia pożywieniem)
• komentarz do receptur i  modyfikacji


Oryginalna wersja programu szkolenia w  języku angielskim:

The Forgotten Treasure: Nourish Fetus during Pregnancy
• Sun Si Mao’s monthly nourishing fetus theory and its today’s application: Herbal and Food Theory (Yao Shan)

Dr. Li Jie

Summary

During last decades, infertility problem is significantly increases in the west. IVF has been getting more and more popular in the west and in China. Many TCM practitioners have used acupuncture and herbal treatments to enhance the success of IVF. But, when we turn on the site, a  great number of reports such as “IVF Children Suffer More Over-All Health Problems Than Naturally-Conceived Children” appear to us. ‘IVF generation’ has some significant mental or health problems. Why? It is simply that IVF has some ‘side effects’ on the ‘IVF-babies’. It is must be kept in our mind that IVF is just the beginning of a  technological pregnancy, and to have a  health child is the real treasure. People have forgotten that we should carefully nourish the fetus during pregnancy, especially during the IVF pregnancy.
In this lecture, we will deeply seek the answers from some significant TCM classical works. Particularly, we will thoroughly study Sun Si Miao’s theory of monthly nourishing the fetus (Zhu Yue Yang Tai). The following issues will be discussed in details:

I. The constitutions of IVF couple effect on the fetus development
• Treatments of female’s constitution before IVF
• Treatments of male’s constitution before IVF

II. The possible damages of the future fetus during IVF
• The hormone treatments during IVF effects on the fetus development
• The mechanic damage during IVF effect on the fetus development
• The changes of biological environments during IVF effects on the fetus development
• The implantation timing (artificial) effects on the fetus development

III. Sun Si Miao’s monthly meridian nourishing fetus theory (Zhu Yue Yang Tai)
• The related works of Chao Yuan Fang (Sui dynasty), Sun Si Miao (Tang dynasty), Zhang Jing Yue (Ming dynasty), Wu Qian (Qing dynasty) and particularly Shen Jin Ao (Qing dynasty), in his book, Jade Rule of Gynecology (Fu Ke Yu Chi, 妇 科 玉 尺).
• The modified classical herbal formulas for today’s application and the Chinese food therapy (Yao Shan) for monthly nourish fetus.


IV. The text study of Sun Si Miao’s monthly meridian nourishing fetus theory and the herbal formulas:

1e pregnancy month:
• Zu Jue Yin (Liver meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Wu Ci Ji Tang (Black chicken decoction)
2. An Tai Yang Tai San (Stabilizing and nourishing fetus formula)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
2e pregnancy month:
• Zu Shao Yang (Gall Bladder meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Ai Ye Tang (Artemesia leaf decoction)
2. Chen Pi Ban Xia Tang (Citrus and pinellia decoction)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
3e pregnancy month:
• Shou Jue Yin ( Pericardium meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Xiong Ji Tang (Rooster decoction)
2. Liu Qing Wan (Ginger and coptis pill)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
4e pregnancy month:
• Shou Shao Yang (San Jiao meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Ju Hua Tang (Chrysanthemum decoction)
2. An Tai He Qi San (Calm fetus and harmonize qi formula)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
5e pregnancy month;
• Zu Tai Yin (Spleen meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. E Jiao Tang (Gelatinum decoction)
2. Yang Tai Yin (Nourishing fetus decoction)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas

6e pregnancy month:
• Zu Yang Ying (Stomach meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Mai Dong Tang (Ophiopogon decotion)
2. Da An Tai Ru Sheng Yin (Great calm fetus decoction)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
7e pregnancy month:
• Shou Tai Yin (Lung meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Cong Bai Tang (Allium bulbus decoction)
2. Qing Tai Wan Quan Yin (Guaranty fetus decoction)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
8e pregnancy month:
• Shou Yang Ming (Large Intestine meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Shao Yao Tang (Peony decoction)
2. He Tai Tiao Qi Yin (Harmonize fetus and regulate qi decoction )
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
9e pregnancy month:
• Zu Shao Yin (Kidney meridian) nourishment
• The nourishing formula:
1. Ban Xia Tang (Pinellia decoction)
2. Shun Tai Yin (Harmonize fetus qi decoction)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas
10e pregnancy month:
• Zu Tai Yang (Bladder meridian) nourishment:
• The nourishment formula:
1. Hua Tai Yin (Smooth birth decoction)
2. Zhu Chan Yin (Promote birth decoction)
3. Yao Shan (Food nourishment).
• Commentary and modification of the formulas

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Zapomniany skarb: wspieranie płodu podczas ciąży youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Zapomniany skarb: wspieranie płodu podczas ciąży facebook.png