Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Sun Peilin » Płodności kobiety w świetle TMC 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
prof. dr Sun PeilinPłodność kobiety i  Tradycyjna Medycyna Chińska 4 - 5 VI 2016 r. Prowadzi prof. dr  Sun Peilin., więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Płodność kobiety i  Tradycyjna Medycyna Chińska

Prowadzi prof. dr  Sun Peilin. English version of this document you may find at the end of this www

Opis seminarium dotyczącego “Płodność kobiety i  Tradycyjna Medycyna Chińska”
Płodność kobieca odnosi się do stanu gotowości do zajścia w  ciążę. Osiągnięcie tego celu związane jest z  dobrym funkcjonowaniem wielu różnych aspektów, włączając hormony, stan wrodzony, odżywianie, stres, przyjmowane leki, wiek itd. W  dwóch słowach chodzi o  stan zdrowia.
Choć zarówno mężczyźni, jak i  kobiety mogą być płodni, a  niepłodność dotyka około 10% par, spośród których 1/3 to przypadki związane z  niepłodnością męską, pozostała ich ilość związana jest z  połączonymi czynnikami pochodzącymi od obojga partnerów. Mimo to rzeczywista przyczyna nie może być ustalona u  około 20% par. W  odniesieniu do konwencji, ale również realiów, wciąż w  większym stopniu wiąże się ten stan z  niepłodnością kobiecą, a  nie męską. TMC utrzymuje, że płodność jest odzwierciedleniem realnego stanu zdrowia, połączeniem różnych aspektów, takich jak sytuacja emocjonalna, dbanie o  dietę, ruch fizyczny, stan wrodzony, czynniki środowiskowe, choroby i  zdrowie fizyczne etc.
Na seminarium zostanie przedstawiona analiza systematyczna zarówno studiów teoretycznych, jak i  praktycznego spojrzenia na to zagadnienie, włączając:
• Poznanie i  zrozumienie stanów związanych z  płodnością kobiecą według TMC;
• Etiologię i  patogenezę niepłodności kobiecej w  TMC;
• Znaczenie objawów klinicznych i  oznak niepłodności;
• Ważną kwestię regulowania cyklu w  leczeniu niepłodności;
• Wzorce i  ich leczenie za pomocą akupunktury i  ziół chińskich;
• Jak utrzymać ciążę;
• Radzenie sobie z  chorobami prenatalnymi i  pojawiającymi się po narodzinach według TMC.
Położony zostanie nacisk na wybór punktów akupunkturowych i  ich kombinacje oraz rozróżnienie ziół i  ich kombinacje. Celem tego kursu jest ustanowienie solidnej bazy dla praktyki ginekologicznej powiązanej z  leczeniem niepłodności.


---
English version:

Handout of seminar on: Female fertility and TCM

Female fertility refers to the conditions to be ready to get a  pregnancy. In order to achieve this goal, there are many aspects to be in a  good function, including hormone, congenital heritage, nutrition, stress, medication, age and etc. In two words: healthy conditions.
Although both men and women can be infertility and about 10% of couples are affected by infertility, among which 1/3 is linked to male infertility, and the remaining cases of infertility are due to a  combination of factors from both partners. Even so, the real cause cannot be determined in approximately 20% of couples. As convention and in reality it is still much more stressed to the infertility in women than in men.
TCM holds that fertility is a  reflection of the true healthy conditions, mixture of different conditions, such as emotional situations, dietary care, physical movement, congenital heritage, environmental aspects, sickness and physical health, etc.
This seminar will cover systematical analysis on both theoretic study and practical practice on this topic, including followings contents:
 Understanding the conditions for the female fertility in TCM
 Etiologies and pathologies of female infertility in TCM
 Significance of clinical symptoms and signs of infertility
 Importance of cycle regulation in the treatment of infertility
 Patterns and treatment in acupuncture and Chinese herbs
 How to maintain the pregnancy
 Management of prenatal and postnatal sickness in TCM

There will be emphasis on acupuncture point selection and combinations, herbal difference and their combinations. The aim of this course is to provide a  solid foundation for gynecological practice related with infertility.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Płodności kobiety w świetle TMC youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Płodności kobiety w świetle TMC facebook.png