Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Sun Peilin » Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromialgia w swietle Tradycyjnej Chinskiej Medycyny 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
prof. dr Sun PeilinZespół przewlekłego zmęczenia i  fibromialgia w  świetle Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 3 - 4 IX 2016 r. Prowadzi prof. dr  Sun Peilin., więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromialgia w swietle Tradycyjnej Chinskiej Medycyny Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Zespół przewlekłego zmęczenia i  fibromialgia w  świetle Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Prowadzi prof. dr  Sun Peilin. English version of this document you may find at the end of this www

Opis seminarium dotyczącego CFS (zespół przewlekłego zmęczenia), fibromialgii i  TMC

CFS i  fibromialgia mogą pojawiać się pojedynczo lub w  połączeniu. Obecnie w  medycynie współczesnej brakuje klarownej diagnozy i  leczenia, przy jednoczesnym istnieniu na rynku różnych rodzajów terapii. Pacjentom brakuje czasami wyczerpującego poradnictwa dotyczącego uzyskania informacji odnośnie leczenia. To seminarium będzie taką właśnie próbą przedstawienia klarownych informacji w  kontekście TMC.
Faktycznie rzecz biorąc kluczowe objawy CFS i  fibromialgii dotyczą dwóch stanów: ekstremalnego zmęczenia z  brakiem klarownego wyjaśnienia jego źródła oraz bólu mięśni lub stawów. Jeśli oba te stany są prawidłowo zniwelowane, oznacza to, że leczenie osiągnęło swój cel. Czy to prawda, że wzmacnianie organizmu i  nasilenie cyrkulacji Qi może usunąć owe dwa główne problemy? Rzeczywistość pokazuje, że nie, ponieważ jeśli można by je leczyć w  tak prosty sposób, nie istniałaby potrzeba organizowania seminarium poruszającego te kwestie.
Prezentowane seminarium jest pierwszym, które obejmuje systematyczną analizę zarówno studiów teoretycznych, jak i  praktyki w  zakresie tego tematu, włączając:
• Poznanie i  zrozumienie etiologii oraz patogenezy CFS i  fibromialgii według TMC;
• Analizę i  porównanie niektórych spośród głównych objawów klinicznych i  oznak;
• Wzorce kliniczne i  mechanizmy odnoszące się do tego rodzaju klasyfikacji;
• Leczenie za pomocą akupunktury i  ziół chińskich.

Zamysłem tego seminarium jest trening dla akupunkturzystów, żeby posiadali oni bardzo dobrą umiejętność doboru punktów akupunkturowych i  ich kombinacji oraz rozróżnienia ziół i  ich łączenia w  celu leczenia wymienionych wcześniej chorób – aby zapewniali pacjentom lepszą opiekę kliniczną, a  skutkiem terapii była widoczna poprawa.

---
English version:

Handout of seminar on
CFS, fibromyalgia and TCM

CFS and fibromyalgia can be appearing individually or in combination. At this moment, there is lack of clear diagnosis and treatment in modern medicine, and various kinds of therapies existing in the market. The patients lack of sometimes vivid guidance to receive some therapeutic information. This seminar attempts to provide such kind of clear information in TCM.

In fact, the key symptoms of CFS and fibromyalgia include two conditions: extreme tiredness with clear explanation and muscle pain or joint pain. If these two conditions are solved properly, then it means that the treatment has reached its goals. Is it true that to tonify the body and promote the Qi circulation could solve these two main complains? The reality is No, because if they could be so simply treated, then there will be no need organize such kind of seminar on this topic.
This seminar is the first one to cover systematical analysis on both theoretic study and practical practice on this topic, including followings contents:
 Understanding the etiologies and pathologies of CFS and fibromyalgia in TCM
 Analysis and comparison of some main clinical symptoms and signs
 Clinical patterns and mechanisms of such classifications
 Treatment with acupuncture and Chinese herbs

This seminar has intension to train acupuncturists to be very familiar with the acupuncture point selection and combinations, herbal difference and their combinations in treating this sickness, so as to provide a  better clinical service to the patients with an obvious therapeutic improvement.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromialgia w swietle Tradycyjnej Chinskiej Medycyny youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Zespół przewlekłego zmęczenia i fibromialgia w swietle Tradycyjnej Chinskiej Medycyny facebook.png