Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » Yaga Sosnowska » Akupunktura Ucha, kurs trzyczęściowy 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Szkolenie proponowane, termin do ustalenia. Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Akupunktura Ucha, kurs trzyczęściowy Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Program szkolenia: Aurikuloterapia, czyli akupresura i  akupunktura ucha. Kurs trzyczęściowy

Trzyczęściowy kurs akupunktury ucha przede wszystkim przeznaczony jest dla osób pracujących zawodowo w  dziedzinie zdrowia np. akupunkturzystów, rehabilitantów, masażystów, naturoterapeutów, adeptów jogi, tai chi, chi kungu itp, jako dopełnienie ich zabiegów. Z  kursów tych mogą wynieść korzyści także osoby, które chciałyby użyć akupunktury ucha w  ramach kontaktów rodzinnych i  przyjacielskich. Trzyczęściowe szkolenie aurikuloterapii zostanie zakończone wręczeniem zaświadczeń o  ukończeniu kursu. Osoby zainteresowane mogą przystąpić do egzaminu i  uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje, pozwalające na samodzielne leczenie pacjentów przy pomocy aurikuloterapii, wraz z  oceną z  egzaminu.

Kurs będzie prowadzony autorską metodą opracowaną i  stosowaną od wielu lat w  szkole akupunktury ucha "Helix" w   Sztokholmie. Materiały uczestników będą zawierały widoki ucha, a  uczestnicy pod kierownictwem wykładowczyni bedą je samodzielnie wypełniali kolejnymi punktami i  strefami akupunktury ucha. Przewidywana jest duża ilość ćwiczeń praktycznych ułatwiających zapamiętanie materiału. Uczestnicy proszeni są o  zabranie kilku kolorowych pisaków do robienia notatek oraz w  razie możliwości latarki o  naturalnym (żarowym, niediodowym) świetle pozwalającym danej osobie na dobre widzenie zacienionych części ucha.

Metoda nauki oparta będzie na samodzielnej pracy i  dopiero po zdaniu egzaminu po trzeciej części kursu uczestnicy otrzymaja kompendium aurikuloterapii obejmujące całość przerobionego w  czasie wszystkich trzech sesji materiału.

W czasie każdej z  trzech części uczestnicy otrzymają materiały dotyczące danej części kursu.
Wskazana jest ogólna znajomość pojęć z  anatomii i  fizjologii naszego organizmu.

Program pierwszej części kursu (dwa dni)
Pierwsza część kursu daje przygotowanie na poziomie podstawowym.

Na uchu znajduje się wiele punktów. W  czasie pierwszego kursu zajmiemy się topograficznym układem pewnej ich ilości usytuowanych na wewnętrznej części ucha (odpowiadających różnym częściom ciała i  wewnętrznym narządom), które używa się przede wszystkim w  przypadku bólu jak również dla wzmocnienia tychże narządów.
Nauczymy się lokalizacji tych punktów i  stosowania ziarenek gorczycy zamiast igieł. Ta technika pozwala na zaangażowanie pacjenta w  proces leczenia i  może być stosowana przez tych, którzy nie mają uprawnień do stosowania igieł.

Uczestnicy otrzymają około 30-stronicowe materiały do nauki aurikuloterapii zawierające około 10 ilustracji ucha do ćwiczeń w  czasie zajęć.

Program drugiej częsci kursu (dwa dni)
Druga część kursu daje przygotowanie na poziomie średnim.

Zajmiemy się zastosowaniem systemu Pięciu Elementów do diagnozy i  wyboru punktów w  prostych zaburzeniach np. systemu trawiennego. Zlokalizujemy również pewne punkty odpowiadające takim funkcjom jak wzrok, słuch, zaburzenia hormonalne, sfery w  mózgu odpowiedzialne za ból i  oddychanie, problemy związane z  nadmiernym pobudzeniem systemu nerwowego, czy też pomagające w  rozluźnieniu mięśni, w  nagłych przypadkach alergii. Nauczymy się jak używać znanych punktów, aby pomagać w  problemach uzależnień.

Nauczymy się stosowania igieł.

Uczestnicy proszeni są o  powtórzenie wiedzy z  zakresu teorii Pięciu Elementów (Przemian), a  osoby nie nie znające tej teorii proszone są o  zaznajomienie się z  nią.
Podstawowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl:
http://tradycyjnamedycynachinska.pl/slownik/piec_przemian/

Program trzeciej częsci kursu (dwa dni)
Trzecia część kursu daje potwierdzone dyplomem przygotowanie na poziomie profesjonalnym.

Pogłębimy znajomość pozostałych technik, takich jak skrwawianie, masaż i   moksa.

Dodamy nowe punkty, głównie leżące na tylnej części małżowiny usznej.

Zajmiemy się sposobami określania konstytucji danej osoby z   kształtu rąk, w  ramach 5 Elementów (Ogień, Ziemia itd). Metoda ta bazuje na dawnym chińskim traktacie o  rozpoznawaniu wrodzonej konstytucji. Określenie konstytucji pomaga w  wyborze właściwych punktów i  ukierunkowuje sposób prowadzenia wywiadu.

Przedstawimy różnice między szkołą francuską i   chińską, przyczyny i   sytuacje, w   których pewne punkty mogą zmienić lokalizację.
Przygotujemy się do egzaminu przerabiając przykładowe ćwiczenia.

Ważniejsze przerabiane kwestie:
1. Dodatkowe wskazania dla najważniejszych punktów poznanych dotąd na poziomie dwóch pierwszych kursów.
2.Możliwość OKREŚLENIA KONSTYTUCJI zdrowotnej w  ramach 5 ELEMENTÓW POPRZEZ badanie KSZTAŁTU RĘKI i  PALCÓW jako pomoc w  diagnozie i  leczeniu (oparte na traktacie chińskim Shen Siang Shin Jing Qi ). Każdy z  nas ma pewne silne i  słabe strony, odkrycie ich ułatwia leczenie i  pozwala jaśniej ujrzeć tendencje chorobowe.
1. Drzewo
2. Ogień
3. Ziemia
4. Metal
5. Woda
3. Punkty na PŁATKU UCHA
4. Punkty na ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI MAŁŻOWINY
5. Dodatkowe punkty FUNKCJONALNE (nadciśnienie, antyhistamina, napięcie mięśniowe, lumbago, odwyk alkoholowy itp)
6. Ćwiczenia w  użyciu IGIEŁ, ZIAREN, MOKSY.
7. PRZESZKODY W  SKUTECZNOŚCI aurikuloterapii.
8. Aurikuloterapia i  aurikulomedycyna w  SZKOŁE FRANCUSKIEJ – co z  niej możemy zachować dla siebie.
9. Problemy tzw. LATERALIZACJI czyli zakłóceń współpracy między lewą i  prawą półkulą mózgu i  ich wpływ na leczenie.
10. Przygotowanie do egzaminu.Na każdym poziomie, po wiadomościach teoretycznych nastapią zawsze ćwiczenia praktyczne sprawdzające zrozumienie teorii i  dokładność lokalizacji punktów co pozwoli na późniejsze skuteczne ich zastosowanie.


O akupunkturze ucha
Akupunktura ucha różni się w  wielu aspektach od akupunktury ciała
a) Aby skutecznie używać akupunktury ciała potrzeba wielu lat nauki I  praktyki natomiast w  akupunkturze ucha, gdy problem nie jest zbyt skomplikowany można zacząć praktykować już po pierwszym kursie nie bojąc się, że się popełni kardynalne błędy.
b) Akupunktura ciała wymaga najczęściej pozycji leżącej, częściowego odsłonięcia ciała I  użycia igieł. Akupunkturę ucha można stosować w  pozycji siedzącej, w  ubraniu, niekoniecznie używając igieł a  więc praktycznie rzec biorąc we wszystkich miejscach I  okolicznościach.
c) Akupunktura ciała ze względu na technikę I  kompleksowość działania nie pozwala na aktywny udział pacjenta. W  akupunkturze ucha ziarna gorczycy umieszczone w  strategicznych miejscach pozwalają na masaż przez pacjenta w  czasie między zabiegami.
Włączenie pacjenta w  proces leczenia odgrywa często decydujący wpływ na skuteczność zabiegu.
d) Akupunktura ciała trudna jest do pogodzenia z  innymi technikami, akupunktura ucha (zabieg krótki I  niekłopotliwy) może dla wielu okazać się wspaniałym, wzmacniającym komplementem dla wszelkich typów masażu jak również psychoterapii, walki z  nałogiem, ziołolecznictwem, akupresurą itp.
e) W  akupunkturze ucha wyróżnia się wyraźnie kilka poziomów wiedzy nakładających sie na siebie co pozwala na stopniowe zdobywanie I  rozszerzanie umiejętności będąc jednocześnie pewnym swej skuteczności.
f) Dla tych, którzy chcą uzyskać pełne opanowanie tej techniki leczniczej istnieja trzy warsztaty, trzy stopnie wprowadzające w  całość problematyki
Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Akupunktura Ucha, kurs trzyczęściowy youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Akupunktura Ucha, kurs trzyczęściowy facebook.png