Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » Yaga Sosnowska » Drugi z dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I ich systematyzacji 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] yaga1.jpg16-17 stycznia 2010 roku. Drugi z  dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I   ich systematyzacji (wg. tzw.„Ośmiu zasad“) jak również naturalnych funkcji I   zaburzeń wewnętrznych narządów(czyli ich fizjologii I   patologii), więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Drugi z dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I ich systematyzacji Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Drugi z  dwu warsztatów na temat koncepcji chorób w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej I  ich systematyzacji (wg. tzw.„Ośmiu zasad“) jak również naturalnych funkcji I  zaburzeń wewnętrznych narządów(czyli ich fizjologii I  patologii)

PROGRAM SZKOLENIA:

Drugi warsztat obejmuje koncepcję I  systematyzacje chorób jak również zajmuje się naturalnymi funkcjami i  zaburzeniami Śledziony wraz z  Żołądkiem, Płuc wraz z  Jelitem Grubym i  Nerek wraz z  Pęcherzem Moczowym.

Wstęp do diagnozy chorób
a.pojęcie choroby i  jej przyczyn
b.rozpoznawania jej poszczególnych aspektów
c.naturalne funkcje i  zaburzenia konkretnych narządów wewnętrznych czyli Zang i  Fu
w ramach tradycyjnej medycyny chińskiej

Postawienie właściwej diagnozy jest kluczem do skutecznego leczenia i   ukoronowaniem długich studiów medycznych. W  czasie dwóch krótkich weekendów możemy jednak zaznajomić się ze sposobem myślenia i  klasyfikacji zaburzeń zdrowotnych. Możemy zastanowić się nad przyczynami schorzeń, ich wpływem na poszczególne narządy wewnętrzne i  w rezultacie osiągnąć bardziej świadomy wgląd w  nasze życie i  zdrowie.
Po każdym kolejnym wykładzie teorii będzie miejsce na ćwiczenia praktyczne w  związku z  sytuacjami wziętymi z  życia codziennego uczestników.

Program:
1. Pojęcie zdrowia i  choroby. Znaczenie chińskiej myśli medycznej dla zaburzeń zdrowotnych naszej cywilizacji.
2. Możliwe przyczyny chorób i  ich tradycyjna klasyfikacja.
3. "8 zasad", kryteriów pozwalających określić charakter zaburzenia.
Praktyczne znaczenie pojęć medycznych takich jak :
gorąco/zimno,
zewnętrzne/wewnętrzne,
nadmiar/niedomiar,
yin/yang.
4. Pojęcie narządów Zang (pełnych) i  narządów Fu (pustych).
5. Naturalne funkcje narządów wewnętrznych takich jak
1szy warsztat: Wątroba, Pęcherzyk żółciowy, Serce, Osierdzie, Potrójny ogrzewacz
2gi warsztat: Śledziona, Żołądek, Pluca, Jelito grube, Nerki, Pęcherz moczowy
6. Refleksja nad tym jak te naturalne funkcje mogą być w  organiźmie zakłócone i  jak te zakłócenia konkretnie się objawiają (różnice w  perspektywie pacjenta i  lekarza).
7.Na zakończenie drugiego warsztatu (w ramach syntezy obu weekendów) zostaną podane przykłady możliwej dynamiki chorób w  ramach 5 Elementów. Jakie konsekwencje mogą mieć choroby jednego Elementu dla innego, np. Elementu Drzewa dla Elementu Ognia.

Uwaga: dla osiągnięcia pełniejszego zrozumienia tego bardzo ważnego i  szerokiego zagadnienia, zalecany jest udział w  obu warsztatach nawet jeśli podstawa części teoretycznej pozostaje ta sama (część praktyczna, ćwiczenia, konkretne przykłady i  dyskusja w  okół nich mogą się bardzo różnić).
Jak utrzymywali nasi klasycy"repetitio es mater studiorum" Inaczej mówiąc, każde powtórne zetknięcie się z  danym tematem niesie możliwość poszerzenia naszego zrozumienia.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Drugi z dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I ich systematyzacji youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Drugi z dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I ich systematyzacji facebook.png