Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Yifan Yang » Diagnoza według TMC – oględziny i palpacja 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
[[title]] Yifan_Yang.jpgDiagnoza według TMC – oględziny i  palpacja. Warszawa, 2-3 XII 2017. Prowadzi prof. dr  Yifan Yang, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Diagnoza według TMC – oględziny i palpacja Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Diagnoza według TMC – oględziny i  palpacja

Prowadzi prof. dr  Yifan Yang. English version of this document you may find at the end of this www

W diagnostyce według TMC zostały wyodrębnione cztery metody diagnostyczne (si zhen 四诊):

-  oględziny (wang 望 –razem z  diagnozą z  języka)

- osłuchiwanie i  wąchanie (wen 闻)

-  zadawanie pytań (wen问)

-  palpację (qie切 – razem z  diagnozą z  pulsu).

Seminarium dotyczyć będzie najtrudniejszych aspektów i  unikalnych składowych diagnozy według TMC (diagnoza z  pulsu i  z języka).

Pierwszego dnia seminarium zostaną przedstawione w  zarysie cztery metody diagnozowania.

Oględziny (głównie diagnoza z  języka) i  palpacja (głównie diagnoza z  pulsu) będą prezentowane przy użyciu prezentacji PowerPoint.

Drugiego dnia będziemy praktykować diagnozę z  języka i  z pulsu.

Seminarium zostanie zorganizowane na sposób interaktywny – nauczyciel będzie oglądał język i  wyczuwał puls każdego (zgłaszającego się dobrowolnie) uczestnika oraz mówił, co widzi i  czuje.

Potem uczestnicy będą ćwiczyć w  grupach, starając się stwierdzić, jakie są cechy charakterystyczne różnych języków i  pulsów, a  także związki między nimi.

W ten sposób – za pomocą sugestii, wyjaśnień, wskazówek i  korekt ze strony nauczyciela, uczestnicy będą mogli poprawić swoje umiejętności diagnostyczne oraz zdobyć zaufanie dla własnej diagnozy, przeprowadzanej we własnych gabinetach.
---
English version:

Introduction to Seminar of TCM diagnosis – inspection and palpation

TCM diagnostic methods are highlighted as four diagnose methods (si zhen 四诊) – including Inspection( 望include tongue diagnosis), Auscultation and olfaction (wen 闻), Inquiry (wen问), and Palpation (qie切 include pulse diagnosis).
In this seminar is about the most difficult parts and unique parts of TCM diagnosis. tongue diagnosis and the pulse diagnosis
In the first day of the seminar, the four methods are briefly introduced for a  study orientation. Inspection (mainly tongue diagnosis) and palpation, (mainly pulse diagnosis) are introduced, and supported by PowerPoint presentation.
In the second day, we’ll practice the tongue diagnosis and pulse diagnosis, The seminar will be organized in a  interactive style - The teacher will look the tongue and feel the pulse of each (volunteer ) participant, and tell what she sees and feels. After that the participants exercise in groups and try to figure out the features of different kinds of tongue and pulse and their relationships.
In this way, with the suggestion, explanations, tips and correction of the teacher, the participants can improve their diagnostic skill and gain the confidence for their own diagnosis in their practice.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Diagnoza według TMC – oględziny i palpacja youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Diagnoza według TMC – oględziny i palpacja facebook.png