Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Yifan Yang » Dobieranie dawek ziół w praktyce ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
[[title]] Yifan_Yang.jpgDobieranie dawek ziół w  praktyce ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Prowadzi prof. dr  Yifan Yang, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Dobieranie dawek ziół w praktyce ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2024 - VI 2025 roku. Prowadzi Lada Malinakova. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Dobieranie dawek ziół w  praktyce ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Prowadzi prof. dr  Yifan Yang.

You can find English version at the bottom of the site

Dozowanie, to najtrudniejszy aspekt procesu doboru ziół i  tworzenia mieszanek ziołowych, zarówno dla początkujących jak i  zaawansowanych praktyków. Mimo że znają już zioła i  formuły, często, kiedy sami tworzą formułę albo używają gotowej, nie są pewni, jakie dawkowanie będzie właściwe.

Zarządzanie dawkami w  chińskich formułach ziołowych
– Zindywidualizowana receptura

Żeby osiągać dobre rezultaty terapeutyczne przy użyciu ziołolecznictwa chińskiego, ważny jest nie tylko wybór odpowiednich ziół dla stworzenia receptury, ale również dobranie właściwych dawek każdego z  ziół wchodzących w  jej skład.
Dla młodszych stażem terapeutów stanowi to wyzwanie: „Dlaczego dawki pojedynczych ziół nie są ustalone, ale różnią się tak bardzo: od 6g do 15g, a  nawet 30g na dzień?”.
W trakcie wykładu dr  Yang będzie analizować i  wyjaśniać powody tego stanu rzeczy: Musimy zdać sobie sprawę z  tego, że pojedyncze zioła posiadają specyficzną dynamikę Qi, mającą związek z  ich właściwościami, określona dynamika Qi występuje też w  kombinacjach ziołowych.
Również w  organizmach pacjentów istnieje dynamika Qi związana z  ich chorobami, emocjami, wiekiem, konstytucją, temperamentem, stylem życia i  nawykami żywieniowymi.
Na ruch ich Qi wpływa również klimat i  otoczenie.
Kiedy owe dwa dynamiczne systemy – zioła i  organizm człowieka – spotkają się, terapeuta musi wziąć pod uwagę interakcję między nimi i  ustanowić w  recepturze odpowiednie dawki dla ziół, żeby zoptymalizować efekt terapeutyczny dla danego pacjenta.
Co więcej, dawki muszą zostać zmodyfikowane, jeśli zmieni się stan pacjenta.
Podczas wykładu dr  Yang będzie systematycznie omawiać warianty, a  także prezentować przykłady, żeby uczestnicy kursu mieli możliwość ćwiczenia.
W ten interaktywny sposób będzie pomagała kursantom uzyskać umiejętność wybierania właściwych dawek, a  także poczucia pewności siebie w  praktykowaniu.

English version:

The Dosage management of Chinese herbal formulas
- The individualized prescription

To achieve a  good therapeutic result with Chinese herbal medicine, it is not only important to select the appropriate herbs to make a  prescription, but also to choose appropriate dosages of each herb in the prescription. For a  junior practitioners, it is a  challenge: “Why does the dosages of single herbs are not fixed but varies so much, from 6g to 15g, even 30 grams per day? How can I  know that I  arranged the correct dosages for the herbs in this prescription?”
In this lecture, Dr. Yang will analyze and explain the reasons: We must realize that there are Qi dynamics in the single herbs according to their properties, and the Qi dynamics in herbal combinations. There are also the Qi dynamics in the patient’s body due to the illness, their emotions, age, constitutions, temperaments, life styles and dietary habits. Their Qi movement is also influenced by climate and environment. When the two dynamic systems, the herbs and the human body meet each other, an practitioner must consider the interaction of them and arrange appropriate dosage for the herbs in the prescription to optimize the therapeutic effect for this patient. Moreover, the dosage must be rearranged when the patient’s condition changed.
In this lecture she will systematically discuss the possibilities and also present the examples to let participants to exercise. In this interactive way she will help the participants to gain the skill to choose right dosages and gain the confidence in their practice.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Dobieranie dawek ziół w praktyce ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Dobieranie dawek ziół w praktyce ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej facebook.png