Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Yifan Yang » Wstępny kurs Ziołolecznictwa Medycyny Chińskiej 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
[[title]] Yifan_Yang.jpgDiagnoza i  leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i  Krwi; Widoczny i  niewidoczny Śluz. Wstęp do kursu Ziołolecznictwa Medycyny Chińskiej. Warszawa, 12-13 IV 2014 r. Prowadzi prof. dr  Yifan Yang, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wstępny kurs Ziołolecznictwa Medycyny Chińskiej Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Diagnoza i  leczenie wzorców patologii niedoboru Qi i  Krwi oraz Widocznego i  Niewidocznego Śluzu

Prowadzi prof. dr  Yifan Yang

Kurs weekendowy
Polska wersja programu (dalej podajemy wersję angielską):


Zarówno niedobór Qi, Krwi, jak i  widoczny, czy też niewidoczny śluz są stanami powszechnie spotykanymi w  praktyce. Terapia za pomocą akupunktury czy diety nie będzie wystarczająca, żeby leczyć dolegliwości tego rodzaju.

Na tym seminarium prof. dr Yifan Yang przedstawi Wam kolejną możliwą terapię.

Seminarium to stanowi wprowadzenie do kursu ziołolecznictwa chińskiego. Prof. dr  Yifan Yang przedstawi podstawowe teorie i  możliwości zastosowania chińskich ziół oraz receptur; założeniem spotkania jest wyjaśnienie mocnych stron ziołolecznictwa w  porównaniu z  innymi terapiami, takimi jak akupunktura, terapia dietą, Tuina i  Qigong. Na prezentowanym seminarium zostaną przedstawione jako przykłady syndromy niedoboru Qi, niedoboru Krwi, widocznego i  niewidocznego śluzu, żeby przedyskutować diagnozowanie owych syndromów oraz to, w  jaki sposób leczyć je za pomocą ziół chińskich. Prof. dr  Yifan Yang omówi leczenie za pomocą 16 ziół i  5 receptur.

Uczestnikom, którzy nie są zaznajomieni z  ziołolecznictwem chińskim, seminarium to pozwoli zorientować się czym jest medycyna ziołowa, terapia najpowszechniej stosowana w  systemie tradycyjnej medycyny chińskiej (TMCh). Pomoże zdecydować czy chcą uczyć się tego rodzaju terapii czy nie. Jednocześnie rozróżnienie syndromów podniesie jakość Waszych umiejętności diagnostycznych, niezależnie od rodzaju terapii, jaką stosujecie.

Dla uczestników, którzy już studiowali i  praktykowali ziołolecznictwo chińskie, wykład ten pozwoli udoskonalić umiejętności diagnostyczne dotyczące syndromów, pogłębić wiedzę na temat chińskich ziół i  receptur, a  także zainspirować się sposobem, w  jaki prof. dr  Yang selekcjonuje zioła i  strategie, żeby stworzyć recepturę stosowną do leczenia.English version

Diagnosis and treatment of the syndromes of Qi and blood Deficiency; visible and invisible phlegm – An introduction to a  course of Chinese Herbal Medicine

Either Qi, blood deficiency or visible, invisible phlegm, they are very common seen in the practice. Acupuncture or diet therapy will not sufficient to treat these disorders. In this seminar, Dr. Yang bring you a  new possible therapy.

This seminar is an introduction to a  course of Chinese herbal medicine. In this seminar, Dr. Yang will introduce the essential theories and application possibilities of Chinese herbs and herbal formulas, the content of the study, explain its strong point comparing with other therapies, such as acupuncture, dietary therapy, Tuina and Qi Gong. In this seminar, she will take the syndromes of Qi deficiency, Blood deficiency, visible and invisible phlegm as examples, to discuss the diagnosis of these syndromes, and show how to treat them with Chinese herbs. She will discuss in the treatment part 16 herbs and 5 formulas.

For participant who do not familiar Chinese herbal medicine, this seminar brings an orientation to you about herbal medicine, the most commonly used therapy in Traditional Chinese Medical (TCM)system, it helps you to make mind weather you want to learn this therapy or not. Meanwhile, the syndrome differentiation will benefit your diagnosis skill no matter what therapy you use now.

For participant who have already studied and practiced Chinese herbal medicine, this lecture will improve your diagnostic skill of the syndromes, deepen your knowledge of Chinese herbs and formulas, and also get inspiration from Dr. Yang’s herbal selection and strategies to make formula in the treatment.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wstępny kurs Ziołolecznictwa Medycyny Chińskiej youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Wstępny kurs Ziołolecznictwa Medycyny Chińskiej facebook.png