Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » Yaga Sosnowska 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  danym szkoleniu. Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
dr Agnieszka KrzemińskaMedycyna SZKOLENIE: Żywienie dzieci i  młodzieży według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), Warszawa 17-18 X 2020 rokuProwadzi dr  Agnieszka Krzemińska., więcej…
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Yaga Sosnowska Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2020- VI 2021 roku. Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
WEBINAR: "ESENCJA - Jing 精": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Yaga Sosnowska Elisabeth_Rochat.jpg CentrumSztukZdrowotnych.pl, Warszawa, 8 X 2020 roku, czwartek - 18:00-20:00, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, stacjonarny: 224785715, ewentualnie 571245333:

Programy szkoleń z  zakresu Tradycyjnej Chińskiej Medycyny Yagi Sosnowskiej

Cykl kursów wprowadzających w  świat Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCHM).

zobacz:


Cykl kursów pomyślany jest jako próba wprowadzenia w  Medycynę. Chińską w  sposób zbliżony nieco do tradycyjnego stylu nauki „po spirali“ a  nie po linii prostej jak to ma miejsce w  aktualnym modelu nauki. Aktualnie – w  szkolnym modelu „ linii prostej“ uważa sie za naturalne rozpoczęcie od teorii i  zwolna przechodzenie do praktyki. Niestety teorii jest zwykle za dużo a  praktyki dużo za mało. W  modelu rozwoju „po spirali“ ważnym jest wybór podstawowych wiadomości, które mogą być w  pewnym stopniu odrazu połączone z  praktyką. Te podstawowe wiadomości teoretyczno-praktyczne stanowią jądro, które następnie jest stopniowo poszerzane i  pogłębiane. W  ten sposób teoria staje się na kolejnych stopniach podsumowaniem poszerzającego się wglądu w  naturę rzeczywistości w  ramach danego modelu, (w tym wypadku filozofii i  medycyny chińskiej) a  nie akumulowaniem abstrakcyjnej teorii. W  związku z  tym każdy następny kurs zakłada rzeczywiste przyswojenie sobie materiału poprzednich kursów.

Tematy trzech najbliższych kursów dotyczących systemu meridianów i  najczęściej używanych punktów.

1A
- 12 zwyczajnych meridianów (czyli wstęp do całego systemu meridianów) i  kilka z  najważniejszych punktów na nich leżących.

1B
–Dwa meridiany cudowne – REN MAI i  DU MAI
+ następne punkty wśród 60 najważniejszych,
+przykłady tradycyjnych kombinacji punktów w  celu wzmocnienia ich działania.
Powtórzenie praktyczne kursu 1A.

1C
– Meridiany łączące „luo“ i  mięśniowe (szczególnie przydatne w  masażu)
+ zakończenie przeglądu najważniejszych, najczęściej używanych punktów
+ pierwsza próba systematyzacji tematycznej poznanych punktów i  ich kombinacji (np. w  bólach głowy).
Powtórzenie praktyczne najważniejszych wiadomości i  umiejętności z  kursu 1A i  1B

Uwaga. Programy tych kursów mogą ulec pewnym zmianom w  zależności od postępów danej grupy.

W perspektywie :
1. Kurs na temat funkcji i  prawidłowego/nieprawidłowego funkcjonowania najważniejszych narządów wewnętrznych na poziomie fizycznym i  psychicznym wg. TMC.
2. Teoria odpowiedników: Pięć Elementów.

zobacz:

Akupunktura Ucha, kurs trzyczęściowy · Kobiece spojrzenie na chińską medycynę · Pierwszy z dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I ich systematyzacji · Drugi z dwu warsztatów na temat koncepcji chorób I ich systematyzacji · Warsztat na temat 5 elementow · Warsztat wstępny na temat akupunktury ucha · Czterogodzinny wieczór akupunktury · Kurs 1A Meridiany · Kurs 1B Meridiany · Wykład: Krajobraz Tradycyjnej Chińskiej Medycyny
Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Yaga Sosnowska F2009_0607_003_706_300_cienie.jpg

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Yaga Sosnowska youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Yaga Sosnowska facebook.png