Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Bezsenność - przyczyny i leczenie. Ogień jako element naturalny i czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i Mingmen. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] ela.jpg 22 - 25 II 2013 roku, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Bezsenność - przyczyny i leczenie. Ogień jako element naturalny i czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i Mingmen. Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Bezsenność - przyczyny i leczenie. Ogień jako element naturalny i czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i Mingmen. Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Tematy: Bezsenność 不眠 - przyczyny i  leczenie. Ogień 火, jako element naturalny i  czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i  Mingmen. Punkty Potrójnego Ogrzewacza 手少陽三焦經 (wybór)

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Bezsenność 不眠
Bezsenność: Przejrzyste studium problemu bezsenności w  ramach chińskiej medycyny
W trakcie seminarium zostaną przedstawione główne typy bezsenności wraz ze szczegółową analizą możliwych przyczyn.
Do każdego opisu klinicznego dołączone będą klasyczne teksty przedstawiające opis symptomów, analizę mechanizmów patologicznych i  niektóre z  najważniejszych sposobów leczenia wraz z  wytłumaczeniem ich działania.
 ten sposób otrzymamy szeroki zakres wiedzy teoretycznej i  praktyczne zrozumienie wielorakich przyczyn bezsenności i  właściwego leczenia.

2) Różnorodne aspekty Ognia 火
W Chińskiej medycynie mówi się zwykle o  dwóch rodzajach Ognia: ogień władca (jun huo) i  ogień minister (xiang huo). Pierwszy z  jnich jest związany z  Sercem jako centrum życia, drugi zaś z  Sercem jako mistrzem krążeń ożywczych, krążenia krwi (ten ostatni nazywany jest często „Osierdziem“).
Czasem jednak rzeczywiste różnice między nimi są złożone i  trudne do zrozumienia.
Co oznacza ogień Jelita Cienkiego?
Jaki jest głęboki związek między Potrójnym Ogrzewaczem i  ogniem ministrem?
W jaki sposób tłumaczy się związek między Mingmen, Pęcherzykiem Żółciowym i  ogniem ministrem?

Celem seminarium jest zaprezentowanie lepszego i  jaśniejszego zrozumienia tych różnic, ich specyficznego charakteru i  specyficznych jakości. Będzie to możliwe dzięki uważnej lekturze tekstów klasycznych i  zrozumieniu rozwoju historycznego.

Przedstawimy również ogień jako jeden z  5 Elementów, jedno z  6 qi, jako przedstawiciel yang (w parze z  Wodą, przedstawicielką yin). Przestudjujemy również różne przejawy ognia w  narządach wewnętrznych i  meridianach tak w  formie ognia władcy jak i  ognia ministra: Serce i  jego podwójny aspekt jako mistrz i  obrońca, ogień Jelita Cienkiego, autentyczny ogień Nerek, ogień Minister, Mingmen, ogień Minister Potrojnego Ogrzewacza, ogień Wątroby i  Pęcherzyka Żółciowego.
Celem seminarium jest ułatwienie lepszego i  jaśniejszego zrozumienia tych różnic w  ramach rozwoju historycznego.

Zaprezentujemy również szczegółową charakterystykę ognia jako jednego z  6 chorobotworczych qi wraz przykładami klinicznymi.
Patologie związane z  ogniem wewnątrz ciała będą omówione w  związku z  zaburzonymi przez niego narządami wewnętrznymi.
Pokażemy to na przykladzie ataków ognia na Serce, Wątrobę, Płuca i  Żołądek

English version:

1) INSOMNIA 不眠

A comprehensive study of insomnia in Chinese medicine. The main patterns of insomnia will be presented with details of all possible causes. For each clinical division, some classical texts will be given, along with a  description of the symptoms, an analysis of the pathological mechanism and some of the most useful treatments with their explanation.
In this way we will build up an extensive and practical understanding of the many causes of insomnia and their appropriate treatment.

2) THE VARIOUS ASPECTS OF FIRE

We speak usually of two kinds of fire in Chinese medicine : the sovereign fire (jun huo) and the ministerial fire (xiang huo), putting the former in relation with the heart as the centre of life, and the latter with the heart as the master of the vital circulations, the blood circulation (the so-called pericardium).
But sometime the real difference is complex and may be hard to apprehend.
Futhermore, how to perceive the fire of the small intestine ? What is the deep meaning of the relation between the triple heater and the ministerial fire ? How to apprehend the link between Mingmen then later the gallbladder, and the ministerial fire ?
The purpose of this seminar is to give a  better and clearer understanding of their differences and of their own qualities and specific features. It is made though a  careful reading of the classical texts and an understanding of their historical development.
A presentation of fire as one of the five elements, as one of the six qi, as the representative of the yang (in couple with water, representative of the yin) and a  study of the various expressions of fire in the organs and meridians as sovereign and ministerial fire: the heart and its double aspect as master and protector; the fire of the small intestine; the authentic fire of the kidneys; the ministerial fire of Mingmen; the ministerial fire of the triple heater; the fire of the liver and gallbladder.
The purpose of this seminar is to give a  better and clearer understanding of their differences and of their own qualities and specific features. It is made through a  careful reading of the classical texts and an understanding of their historical development.

The great characteristics of the fire, as one of the six pathogenic qi, will be presented in details with some clinical exemples.
The pathology linked to the fire inside the body will be studied through the main organs affected by it. Some patterns of the injury due to the fire on the heart, the liver, the lung, the stomach will be presented.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Bezsenność - przyczyny i leczenie. Ogień jako element naturalny i czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i Mingmen. youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Bezsenność - przyczyny i leczenie. Ogień jako element naturalny i czynnik patogenny. Ogień Minister – Potrójny Ogrzewacz i Mingmen. facebook.png