Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » Matthias Hunecke » Praktyczne wprowadzenie w akupunkturę. Punkty Yuan i punkty Xi. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Szkolenie proponowane.
[[title]] Matthias_Hunecke.jpgPraktyczne wprowadzenie w  akupunkturę. Punkty Yuan i  punkty Xi. Prowadzi Matthias Hunecke, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Praktyczne wprowadzenie w akupunkturę. Punkty Yuan i punkty Xi. Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Praktyczne wprowadzenie w  akupunkturę. Punkty Yuan i  punkty Xi.

Prowadzi Matthias Hunecke

Kurs czterodniowy

Punkty Yuan

Reprezentują nie tylko grupę punktów samych w  sobie, ale działają również jako ważni posłańcy.

Punkty Yuan odgrywają ważną rolę w  regulowaniu kanałów, ale również harmonizowaniu kanałów i  narządów.

'Yuan' jest pojęciem metaforycznym, a  studiowanie jego znaczenia prowadzi do zrozumienia, w  jaki sposób dokonano selekcji poszczególnych punktów oraz jak łączyć te punkty z  innymi.

Punkty Xi

Owych 14 punktów słynnych jest z  leczenia wzorców nadmiaru. W  praktyce klinicznej punkty Xi używane są często do leczenia bólu.

Będziemy uczyć się o  tych punktach:

Umiejscowienie: podczas zajęć zlokalizujemy każdy z  punktów.
Zobaczycie punkty podczas pokazu i  znajdziecie je na ciele partnera.

Nakłuwanie:
nakłuwanie jest sztuką.

Podczas warsztatów będziemy kłaść nacisk na:
• Bezbolesne nakłuwanie;
• Rozróżnienie sposobów nakłuwania, w  zależności od tego czy bierzemy pod uwagę leczenie narządów czy kanałów;
• Rozróżnienie sposobów manipulacji igłami (Bu Fa/Xie Fa).
Będziecie samodzielnie robić akupunkturę.
Żeby móc praktykować, będziecie również nakłuwani. Jest to bardzo korzystna praktyka, ponieważ posiądziecie osobiste doświadczenie.--- English version ---

Yuan and Xi Points

Theory:

The yuan points

Representing not only a  group of points by there own, they act also as an important massenger.

The Yuan Points plays an important role in regulating the channels but also in harmonizing the channel and organs.

Yuan is a  methaphoical therm and studying the meaning it lead to the understanding of the selection of particular points and how to combine this points with others.

The Xi points

These 14 points are very famous in the treatment of excess patterns.
Clinically Xi points are often used in the treatment of pain.

We will study those points

Localisation:
During the lesson we will localize each point

You will see the point in a  performance and than you will find the point at your partner’s body.

Needling:
Needilng is an art.

The focus of the workshop is about:

• Painless needling

• Differenciation of needling concerning Organ or channel treatment

• Differentiation of needle manipulation (Bu Fa/ Xie Fa)

You will do acupuncture by your own.

To be able to practice you will needled as well. This is very good, because you will have a  personal expirience.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Praktyczne wprowadzenie w akupunkturę. Punkty Yuan i punkty Xi. youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Praktyczne wprowadzenie w akupunkturę. Punkty Yuan i punkty Xi. facebook.png