Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » dr Agnieszka Krzemińska » Dietetyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, kurs sześcioczęściowy - dr Agnieszka Krzemińska 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  danym szkoleniu. Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Dietetyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, kurs sześcioczęściowy - dr Agnieszka Krzemińska Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM KURSU DIETETYKI WEDŁUG TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ - wykładowczyni: dr  Agnieszka Krzemińska

Kurs składa się z  sześciu sesji weekendowych - w  sumie 100 godzin zegarowych zajęć

UWAGA - istnieje nowsza  - Siedmioczęściowa wersja tego kursu, której program jest dostępny na stronie www:
centrumsztukzdrowotnych.pl/programy/tradycyjna_chinska_medycyna/agnieszka_krzeminska/dietetyka_w_tcm_7_sesji/index,pl.html

Celem sześcioczęściowego kursu na temat dietetyki według medycyny chińskiej jest przedstawienie wiedzy o  żywieniu zgodnie z  prawami natury. Wiedza ta pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb energetycznych organizmu człowieka, zmieniających się dynamicznie w  interakcji z  otaczającym światem. Podejście to zakłada uwzględnienie zarówno czynników zewnętrznych (strefa klimatyczna, cykliczne zmiany pór roku, pogoda), jak i  wewnętrznych uwarunkowań (indywidualna konstytucja, przejściowe stany zaburzenia równowagi energetycznej). Dietetyka według medycyny chińskiej jest oparta na wiedzy zweryfikowanej przez kilka tysięcy lat obserwacji wpływu różnych czynników na zdrowie człowieka i  jest w  związku z  tym systemem uniwersalnym, skutecznym na każdej długości i  szerokości geograficznej. Dzięki wiedzy o  naturze pokarmów, określanej jako termika i  smak produktów spożywczych, możemy dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i  zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i  Yang, ale również stopniowo odzyskiwać zdrowie. Wiedza ta znajduje więc zastosowanie zarówno w  profilaktyce, jak i  terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety. Jest to metoda bezinwazyjna, całkowicie naturalna i  powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia i  popularnych ziół i  przypraw.
Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem takich umiejętności, czy to do celów własnych, czy w  związku z  wykonywanym zawodem (lekarz, dietetyk, naturoterapeuta i  inne zawody). W  trakcie sześciu trzydniowych spotkań można szczegółowo zapoznać się z  fizjologią człowieka według medycyny chińskiej, jak również nauczyć się podstaw diagnozy (na podstawie obrazu języka, wyglądu twarzy i  sylwetki, zgłaszanych objawów, itp.), by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i  ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń.


Sesja I: ELEMENT ZIEMI
1. Wprowadzenie: fizjologia potrójnego ogrzewacza i  cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i  termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i  ziół; tabele klasyfikacji pokarmów według smaku i  termiki; zasady przeprowadzania wywiadu z  pacjentem
2. Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i  trzustki oraz Żołądka, przebieg meridianów elementu Ziemi
3. Powiązania organów elementu Ziemi z  innymi organami (zegar narządów, związek według warstwy, cykl odżywczy, cykl kontrolny)
4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i  predyspozycje zdrowotne osoby typu Ziemi
5. Zastosowanie smaków w  leczeniu zaburzeń Ziemi
6. Wzorce patologii Śledziony i  Żołądka - przyczyny, objawy i  strategie leczenia pożywieniem, m.in.:
- niedobór Qi Śledziony
- niedobór Yang Śledziony
- opadanie Qi Śledziony
- krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
- nagromadzenie zimna i  wilgoci w  Śledzionie
- gorąco i  wilgoć w  Śledzionie i  Żołądku
- nadmiar zimna w  Żołądku
- nadczynność Ognia Żołądka
- niedobór Yin Żołądka
- zastój pożywienia w  Żołądku
- zbuntowana Qi Żołądka

Sesja II: ELEMENT DREWNA
1. Wpływ emocji na zdrowie człowieka
2. Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i  Pęcherzyka Żółciowego, przebieg meridianów elementu Drewna
3. Zależności między organami elementu Drewna i  innymi narządami
4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i  predyspozycje zdrowotne osoby typu Drewna
5. Zastosowanie smaków w  leczeniu zaburzeń Drewna
6. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
- niedobór Qi Wątroby -
- niedobór Krwi Wątroby
- niedobór Yin Wątroby
- niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
- wiatr Wątroby
- zastój Qi Wątroby
- ogień Wątroby
- gorąco i  wilgoć w  Wątrobie
- zimno w  kanale Wątroby
- niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
- Ogień Pęcherzyka Żółciowego
- Ogień Wątroby atakuje Żołądek
- Ogień Wątroby atakuje Płuca

Sesja III: ELEMENT METALU
1. Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i  Jelita Grubego, przebieg meridianów elementu Metalu
2. Płuca i  skóra a  odporność, instynkt samozachowawczy i  potencjał regeneracji organizmu
3. Zależności między organami elementu Metalu i  innymi narządami
4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i  predyspozycje zdrowotne osoby typu Metalu
4. Zastosowanie smaków w  leczeniu zaburzeń Metalu
5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
- niedobór Qi Płuc
- niedobór Yin Płuc
- nadmiar zimnego śluzu w  Płucach
- nadmiar gorącego śluzu w  Płucach
- atak zimnego wiatru na Płuca
- atak gorącego wiatru na Płuca
- atak wiatru i  suchości na Płuca
- zimna wilgoć w  jelicie grubym
- pierwotna gorąca wilgoć w  jelicie grubym
- wtórna gorąca wilgoć w  jelicie grubym
- niedobór płynów w  jelicie grubym

Sesja IV: ELEMENT OGNIA
1. Funkcje obiegu czynnościowego Serca i  Jelita Cienkiego, przebieg meridianów elementu Ognia
2. Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka (świadomość, postrzeganie świata, emocje)
3. Zależności między organami elementu Ognia i  innymi narządami
4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i  predyspozycje zdrowotne osoby typu Ognia
5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
- niedobór Qi Serca
- niedobór Krwi Serca
- niedobór Yang Serca
- niedobór Yin Serca
- Ogień Serca
- zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
- gorąco i  śluz blokują kanały Serca
- gorąco i  wilgoć w  jelicie cienkim
- zimno i  wilgoć w  jelicie cienkim

Sesja V: ELEMENT WODY
1. Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i  Pęcherza Moczowego, przebieg meridianów elementu Wody
2. Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka
3. Zależności między organami elementu Wody i  innymi narządami
4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i  predyspozycje zdrowotne osoby typu Wody
5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
- niedobór Qi Nerek
- niedobór Yang Nerek
- niedobór Nerek z  nagromadzeniem wody
- niedobór Yin Nerek
- niedobór Jing Nerek
- brak połączenia między Qi Nerek a  Qi Płuc
- nadmiar zimnej wilgoci w  pęcherzu moczowym
- gorąca wilgoć w  pęcherzu moczowym

Sesja VI: ZARYS DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ
CHARAKTERYSTYKA POKARMÓW
1. identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii
- kaszel
- katar
- ból gardła
- podwyższona temperatura
- pocenie się
- zaparcie
- bóle pleców
- ból głowy
- zawroty głowy
- nadciśnienie
- bezsenność
- zaburzenia menstruacji
- impotencja
- inne
2. Opis działania i  terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
- zboża
- warzywa
- owoce
- mięsa
- ryby
- nabiał
- tłuszcze
- przyprawy i  zioła
3. Co to znaczy „zdrowe odżywianie” w  XXI wieku

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Dietetyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, kurs sześcioczęściowy - dr Agnieszka Krzemińska youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Dietetyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, kurs sześcioczęściowy - dr Agnieszka Krzemińska facebook.png