Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. dr Yifan Yang » Omawianie przypadków w Ziołolecznictwie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, kurs dwuczęściowy 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

Zapraszamy na szkolenie:
[[title]] Yifan_Yang.jpgStudium przypadków klinicznych i   superwizja – nowe zagadnienia dla studentów ziołolecznictwa chińskiego (poziom 3). Prowadzi prof. dr  Yifan Yang, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Omawianie przypadków w Ziołolecznictwie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, kurs dwuczęściowy Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM SZKOLENIA: Studium przypadków klinicznych i  superwizja – nowe zagadnienia dla studentów ziołolecznictwa chińskiego (poziom 3)

Prowadzi prof. dr  Yifan Yang.

Po ukończeniu kursu tradycyjnego ziołolecznictwa chińskiego większość studentów czuje, że zakończyła intensywną naukę i  wiele się nauczyła. Jednakże kiedy zaczynają przyjmować pacjentów, pojawiają się u  nich również nowe pytania.
• Jakie są rzeczywiście właściwe dawki, które należy przepisać danemu pacjentowi? W  książkach nie ma podanych dawek dla takiego przypadku.
• Jak długo należy podawać tę formułę mojemu pacjentowi? Czy bezpieczne będzie stosowanie jej przez dłuższy czas?
• Czy dobrze będzie w  przypadku tego pacjenta stosować zioła dwa razy dziennie, czy lepiej trzy razy?
• Pacjent cierpi na bezsenność, czy zioła poprawiające jakość snu ma przyjmować rano?

Świeżo upieczeni zielarze mogą mieć wiele pytań, na które może brakować odpowiedzi w  książkach. Niektórzy mogą się czuć zagubieni i  niepewni nawet latami, zanim znajdą rozwiązanie.

W trybie studiów w  niepełnym wymiarze istnieje oczywista przepaść między pozyskiwaniem wiedzy z  wykładów a  leczeniem pacjentów w  praktyce. W  proponowanym kursie, składającym się z  czterech sesji, zakładającym studiowanie przypadków klinicznych i  superwizję, prof. Yang chce pomóc terapeutom, zwłaszcza początkującym, przeskoczyć tę przepaść i  zbudować osobom zajmującym się ziołolecznictwem wiarę we własne siły w  codziennej praktyce.

W czasie każdej z  sesji prof. Yang, z  pomocą prezentacji w  Power Poincie, zamierza:
1. Zaprezentować 3-godzinny wykład, zawierający bardzo praktyczne informacje;
2. Przedstawić 5-6 przypadków, analizować je razem z  uczestnikami (włączając przypadki i  pacjentów przyprowadzonych przez uczestników kursu):
• Przeanalizować objawy danego przypadku, krok po kroku dokonać rozróżnienia syndromu,
• Ustanowić diagnozę / rozróżnienie,
• Ustanowić założenia terapeutyczne, metody i  strategie,
• Przedstawić porządek terapii / sekwencje,
• Stworzyć formułę z  wybranymi ziołami i  dawkami,
• Wyjaśnić formułę,
• Rokowania odnośnie pacjenta i  oczekiwania wobec terapii,
• Pod koniec ćwiczenia z  danym przypadkiem, odpowiedzieć na pytania studentów.

Wykłady są przeznaczone zwłaszcza dla praktykujących i  terapeutów, którzy ukończyli już kurs tradycyjnych ziół i  formuł chińskich (poziom 1), a  także studiowali rozróżnienie syndromów i  leczenie chorób za pomocą formuł ziołowych (poziom 2).
Wszystko to może pobudzać studentów do myślenia, analizowania i  rozwiązywania problemów wspólnie z  wykładowcą. W  ten sposób uczestnicy posiądą wiedzę i  ufność w  swoje siły we własnej praktyce.

Program
SESJA 1 (4-5 listopada 2017)
1. Wykład: Dawkowanie ziół będących pod różnymi postaciami: zioła całe (suszone), proszki ziołowe z  ziół całych, koncentraty w  pudrze i  pigułki ziołowe. Czas i  częstotliwość podawania ziół.
2. 5-6 przypadki kliniczne – superwizja / dyskusja.

SESJA 2 (3-4 lutego 2018)
1. Wykład: Jak zorganizować swój opis przypadku. Komunikacja z  pacjentem – najważniejsze pytania, które należy zadać, kiedy czas diagnozowania jest ograniczony. Jak zdobyć zaufanie i  leczyć skutecznie przy ograniczonym doświadczeniu klinicznym.
2. 5-6 przypadki kliniczne – superwizja / dyskusja.

SESJA 3 (3-4 marca 2018)
1. Wykład: Zadawanie pytań – jedna z  czterech metod diagnostycznych; jak wiele znasz spośród tych, które dotyczą gorączki, potów, wypróżnień, apetytu i  snu?
2. 5-6 przypadki kliniczne – superwizja / dyskusja.

• Na sesje 1-3 obowiązuje ograniczona liczba uczestników: 30 na sesję.
• Jeśli uczestnicy chcą zaprezentować swoje przypadki lub przyprowadzić pacjentów na superwizję, proszeni są o  dostarczenie opisu przypadku po angielsku i  po polsku do dyrektora szkoły na 2 tygodnie przez sesją. Prof. Yang może dany przypadek wykorzystać lub odmówić, jako że na każdej z  sesji muszą być zaprezentowane różne przypadki, które będą przydatne do przestudiowania.
• Jeśli uczestnicy chcą przyprowadzić pacjentów, proszeni są o  wpisanie się do grafika i  skontaktowanie z  dyrektorem szkoły na 2 tygodnie przed sesją, z  krótką informacją o  pacjencie (główny problem, nazwa choroby według medycyny zachodniej, wiek). Możliwe godziny przyprowadzania pacjentów – sobota: 14:30, 15:00, 16:30; niedziela: 9:30, 11:00, 13:30. Prof. Yang może wykorzystać lub odmówić przyjęcia pacjenta, ponieważ w  czasie sesji muszą zostać przedstawione różne choroby, co będzie użyteczne w  kontekście studiowania.

SESJA 4 (termin do ustalenia)
Wykład dwudniowy: leki zachodnie z  perspektywy TMC – bezpieczeństwo, skuteczność i  środki ostrożności w  stosowaniu leków i  ziół u  pacjentów.
• 4-ta SESJA – bez ograniczeń liczby uczestników.

Leki zachodnie z  perspektywy tradycyjnej medycyny chińskiej

Dosyć często, kiedy pacjenci szukają terapii TMC, przyjmują już przepisane leki zachodnie. Praktykujący TMC powinni wziąć pod uwagę działanie leków i  ich wpływ na terapię TMC, zwłaszcza jeśli przepisane zostaną zioła chińskie. Wiele formuł ziołowych nie było analizowanych w  kontekście współczesnej farmakodynamiki i  farmakokinetyki.
Interakcje między lekami a  ziołami rzadko kiedy mogą być ujawnione poprzez linearne modele analityczne znane w  farmakologii współczesnej. Jednakże można badać działania i  efekty leków zachodnich z  perspektywy TMC oraz wykonywać zintegrowaną diagnostykę różnicową syndromów.
Podczas opisywanego wykładu, dr  Yifan Yang będzie analizować szereg leków z  perspektywy TMC oraz wykonywać zintegrowaną diagnostykę różnicową syndromów. Przedstawi założenia i  strategie terapeutyczne oraz udzieli rad odnośnie akupunktury, ziołolecznictwa i  diety. Co więcej, położy nacisk na środki ostrożności w  leczeniu odnoszącym się do leków zachodnich i  formuł ziołowych o  podobnym działaniu oraz środki ostrożności dotyczące środków działających antagonistycznie, żeby uniknąć skutków ubocznych i  wykorzystać zalety obu form terapii. Wykład będzie dawać korzyści praktykującym TMC, jeśli chodzi o  rozróżnianie syndromów oraz bezpieczne stosowanie terapii TMC.
Dyskusja dotycząca leków będzie dotyczyć: antybiotyków, leków leczących nadciśnienie, antykoagulantów, leków leczących hiperlipidemię, leków na cukrzycę, leków nasennych i  uspokajających, antydepresantów, leków na niedoczynność tarczycy, radioterapii i  chemioterapii, fototerapii promieniami UVB, fotoreaktywnych środków chemicznych występujących w  naturze oraz fotochemioterapii UVA (PUVA), hormonów kory nadnerczy, leków na astmę i  przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc (COPD).

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Omawianie przypadków w Ziołolecznictwie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, kurs dwuczęściowy youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Omawianie przypadków w Ziołolecznictwie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, kurs dwuczęściowy facebook.png